Sagsnummer 95-0842

Garderobeskab væltede ned over patient

18-06-2009

En 83-årig kvinde havde været til kontrolundersøgelse af en godartet svulst. Ved ud­skrivelsen tog patienten sit tøj ud af et af sygehusafdelingens standard garde­robe­skabe. I forbindelse hermed væltede garderobeskabet ned over patienten. Patien­ten blev herefter indlagt med brud i bækkenet ved skambenet på højre side, samt til observation for brud i selve bækkenknoglen. Derudover fik pa­tienten blodansamling i panden og på højre skinneben. Man havde endvidere mistanke om brud i nogle ryghvirvler. Efter længere tids behandling kunne pa­tienten udskrives, men er som følge af ulykken blevet gangbesværet og går nu ved hjælp af rollator.

Patienterstatningen fandt, at sygehuset havde pådraget sig et erstatningsansvar for den skade, der opstod ved ulykkestilfældet, da garderobeskabet væltede. Patienterstatningen lagde vægt på, at garderobeskabet var løst placeret, således at skabet ved meget ringe belastning kunne vælte. Efter ulykken er afdelingens garderobe­skabe nu blevet sat fast med beslag i væggene.

Skaden fandtes således omfattet af PFL § 3, stk. 2 (95-0842) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 30. januar 1996