Sagsnummer 04-1625

Forsinket svar på infektionspodning

18-06-2009

En 63-årig kvinde pådrog sig et brud i venstre knæ under en ferie i Thailand. Hun blev behandlet på et lokalt sygehus med anlæggelse af en gipsbandage og kom nogle dage efter til Danmark, hvor hun henvendte sig på et offentligt sygehus.

Her vurderede man efter en røntgenundersøgelse, at der var indikation for operation, men da kvinden primært var behandlet i udlandet, foretog man af frygt for multiresistente stafylokokker diverse podninger, der blev sendt til Statens Seruminstitut. Dette skete lige op til påske, og da instituttet holdt helligdagsferie, var podningssvarene længe undervejs.

Det viste sig, at disse var negative, og kvinden blev herefter opereret. Der var dog på dette tidspunkt gået 2 uger siden hendes primære henvendelse, og bruddet var nu så gammelt (17 dage), at det ikke kunne rettes op. Operationen havde derfor ingen effekt mod patientens gener i form af fejlstilling og smerter, og kvinden fik efterfølgende indsat en knæprotese.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, idet optimal behandling havde tilsagt, at patienten var blevet opereret med skinne og skruer i løbet af få dage efter hendes primære henvendelse, og således uden at afvente podningssvarene, da disse var længe undervejs. På grund af manglende podningssvar skulle patienten have været behandlet som isolationspatient under operation og opvågning.

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at patienten ved en tidligere operation kunne have undgået, at bruddet voksede sammen i udtalt fejlstilling, og hun kunne dermed også med overvejende sandsynlighed have undgået efterfølgende at skulle have en knæprotese.

Ikke alle sygehuse har kapacitet til at behandle isolationspatienter. Manglende kapacitet/ressourcer på sygehusene er ikke i sig selv noget, der kan begrunde erstatningsansvar efter lov om patientforsikring, men det kan være ansvarspådragende ikke at træffe de nødvendige forholdsregler i situationer, hvor kapaciteten på et sygehus er begrænset. I ovennævnte sag burde det behandlende sygehus have overflyttet patienten til operation på et andet sygehus, såfremt man ikke selv havde mulighed for at behandle patienten som isolationspatient.

Afgørelsesdato: 27. oktober 2004