Sagsnummer 99-1247

Forkert operationsfelt

09-06-2009

En 51-årig mand blev opereret med henblik på frilægning af nerven til albuebenet (nervus ulnaris) svarende til in­der­siden af højre albue. Efterfølgende havde patienten uændrede gener i form af smerter og nedsat følesans i ring- og lillefingeren på højre hånd. Patienten havde tillige smerter svarende til operati­onsarret.

Ved den 2. ambulante kontrolundersøgelse 4 måneder efter operationen konstaterede man, at patientens fortsatte gener skyldtes, at operationen var foretaget på ydersiden af højre albue og ikke som planlagt på indersiden.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet optimal behand­ling havde tilsagt, at ope­rationen var blevet gennemført som planlagt (99-1247) (1999 Årsb.).

Patienterstatningen har gennem årene set en række skader af denne karakter. Skaderne skyl­des ofte, at der i oplægget til operationen ved en skrivefejl byttes om på højre og venstre, in­derside eller yderside eller andre retningsangivelser, der tjener som vejled­ning for operatø­ren. Uanset at det kan nærme sig en bakspejlsbetragtning, er det Pati­enterstatningens vurde­ring, at sådanne fejl altid bør kunne undgås, hvis behandlingen herunder forundersøgelserne til operationen, lever op til erfaren specialiststandard. Sager af denne type vil derfor nor­malt kunne anerkendes efter specialistreglen i PFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 23. juli 1999