Sagsnummer 98-0966

Fejl i hjælpestof

10-06-2009

En 53-årig mand fik i april 1998 foretaget operation for grå stær på venstre øje med anven­delse af ultralydteknik.

I forbindelse med operationen anvendte man et viskoelastisk hjælpestof til ud­spænding af øjet og til fastholdelse af øjets form under operationen.

Operationen forløb planmæssigt, men efterfølgende udviklede patienten en ren irri­tationstil­stand i øjet, som bevirkede et forlænget sygeforløb. Der var dog ikke varige mén af irritati­onstilstanden.

Man fandt, at den rene irritationstilstand kunne henføres til det anvendte hjælpe­stof, idet et parti af dette hjælpestof var blevet kaldt tilbage af producenten, da man havde konstateret 20 tilfælde af ren irritationstilstand efter brug af en bestemt produktion af stoffet.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 2, idet den rene irritati­onstilstand med overvejende sandsynlighed kunne tilskrives en følge af det an­vendte hjælpestof, og at det pågældende hjælpestof med overvejende sandsynlig­hed kunne tilskrives produktionen, der var behæftet med fejl (98-0966) (1998 Årsb.).

I sagen blev det vurderet, at der ikke var tale om et lægemiddel, men om et opera­tivt hjæl­pe­stof. I modsat fald skulle sagen have været vurderet efter lægemiddel­skadeloven.

Afgørelsesdato: 28. september 1998