Sagsnummer 97-0375

Fald fra hospitalsseng

18-06-2009

En 78-årig mand blev indlagt efter nogle dages utilpashed, svimmelhed og faldten­dens. Ved indlæggelsen fik han påvist venstresidig lungebetændelse, og blev som følge af sin tilstand lagt i en hjørneseng op mod væggen. Patienten blev opfordret til at kalde, såfremt han fik brug for hjælp.

Natten efter indlæggelsen kl. 03.10 forsøgte patienten at stå ud af sengen, men faldt direkte ned på højre hofte. Røntgenundersøgelse viste, at han havde pådraget sig et lårbensbrud, der efterfølgende måtte sammensættes med glideskrue.

Patienterstatningen fandt, at patientens fald ud af sengen ikke kunne henføres til en sådan fejl eller forsømmelse fra sygehusets side, der gav grundlag for et erstatningsansvar. Patienterstatningen fandt, at det efter omstændighederne var forsvarligt at undlade at slå sengehesten op, idet dette ikke ville være egnet til at forhindre patienten i at forlade sengen. Patienterstatningen lagde endvidere vægt på, at patienten var placeret op mod væggen, og at han blev instrueret i at kalde, såfremt han fik brug for hjælp.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 9. juli 1997