Sagsnummer 94-0454

Erstatning for udgifter til indkøb af lænestol

26-06-2009

En patient fik tilkendt erstat­ning som "andet tab" for udgifter til indkøb af en speciel polstret læ­ne­stol til i alt kr. 4.435.

Baggrunden for Patienterstatningens afgørelse var, at patientens varige gener, bl.a. i form af manglende balance og dårlig gang samt delvis lammelse af sædemuskulaturen, tvang patienten til at udføre en væ­sentlig del af sit arbejde som præst i siddende stilling. Indkøbet og bru­gen af stolen var en medvirkende årsag til, at patienten var i stand til at genoptage sit arbejde i fuld omfang. Der var derfor ikke behov for at yde erstatning for tab af erhvervsevne.

Afgørelsesdato: 27. april 1995