Sagsnummer 97-0888

Erstatning for tab af studieår

26-06-2009

En patient, som på skadetidspunktet var HA-studerende på Handelshøjskolen, an­førte, at han havde mistet et studieår på uddannelsen på grund af patientskaden.

På baggrund af oplysningerne i sagen fandt Patienterstatningen, at det var godt­gjort, at ud­sættelsen af eksaminerne på 1. år på HA-uddannelsen og dermed en forlængelse af patien­tens studietid på 1 år var en følge af patientskaden.

Patienterstatningen fandt herefter, at patienten var berettiget til 40.000 kr. i er­statning for tab af et studieår, jf. det dagældende erstatningsniveau (årsberetning 1999).

Afgørelsesdato: 19. oktober 1998