Sagsnummer 98-0546

Defekt kateter

10-06-2009

En 62-årig mand, der havde fået diagnosticeret blodkræft, blev i slutningen af 1997 indlagt på sygehuset med henblik på behandling med kemoterapi. Behandlingen skulle indledes med 3 behandlinger for at vurdere cellernes kemo­sensitivitet. Ved den første behandling anlagde man et tunnelleret centralt venekateter til ind­sprøjtning af kemoterapien.

Næste morgen konstaterede man, at der var udsivning fra indstiksstedet. På dette tids­punkt var 89 % af kemoterapien indsprøjtet. Man afbrød umiddelbart indsprøjt­ningen og overflyt­tede patienten til plastikkirurgisk afdeling, hvor man foretog fjernelse af hud og brystmusku­latur i et 12 x 20 centimeter stort område. Under dette indgreb blev kateteret fjernet, og man konstaterede, at kateteret havde en revne ca. 1,5 cm fra dets udgang gennem huden.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 2, idet skaden i form af udsiv­ning med deraf følgende gener og komplikationer skyldtes defekten i det kate­ter, som man an­vendte ved behandlingen med kemoterapi (98-0546) (1998 Årsb.).

Afgørelsesdato: 28. august 1998