Sagsnummer 01-2978

Blodprop efter arteriekanyle i venstre arm

16-06-2009

En 10 dage gammel pige fik i forbindelse med behandling af en medfødt hjertefejl (ductus arterialis) anlagt en arteriekanyle i venstre arm. Dagen efter blev venstre hånd blåsort med manglende blodomløb i fingrene. Man fandt alene mulighed for konservativ behandling.

Senere foretog man en fasciotomi (operativ opsplitning af en eller flere bindevævshinder) på venstre hånd og fingre, men på grund af manglende bedring fik patienten senere am­puteret alle fem fingre på venstre hånd ved grundleddene.

På baggrund af en speciallægeerklæring vurderede Patienterstatningen, at der efter anlæg­gelsen af arteriekanylen i venstre arm var sket en blodpropdannelse.

Selvom pigen led af en alvorlig grundsygdom anerkendte Patienterstatningen sagen i hen­hold til PFL § 2, stk. 1, nr. 4, da den indtrådte komplikation i form af blodpropdannelse, der medførte amputation af alle fem fingre på venstre hånd, var yderst sjælden og alvorlig i forhold til pigens grundsygdom. Patienterstatningen lagde ved vurderingen heraf bl.a. vægt på, at skaden skete i forbindelse med en sædvanlig og normalt helt ufarlig procedure - anlæggelse af en arteriekanyle i venstre arm.

Sagen er et eksempel på, at Patienterstatningen ved vurderingen af en skades alvor også inddrager farligheden af de behandlinger eller procedurer, som medfører skaden.

Afgørelsesdato: 25. november 2002