Sagsnummer 03-0555

Ægtefælle ikke omfattet af loven

09-06-2009

En 54-årig mand fik overført en infektionssygdom ved smitte fra sin kone, der arbejdede som jordemoder på et offentligt sygehus.

Patienterstatningen afviste sagen i henhold til PFL § 1, stk. 1, da manden ikke var patient på et sygehus.

Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen.

Sagen er et eksempel på afgrænsning af patientbegrebet i patientforsikringsloven. Loven gælder kun for personer, der er under behandling m.v. på et sygehus eller andet behandlingssted, der er omfattet af loven. En rask person, der smittes med en sygdom i hjemmet, er ikke under behandling på skadestidspunktet, og er således ikke patient.

Den smittebærende jordemoder ville i øvrigt heller ikke være omfattet af patientforsikringsloven, da loven ikke omfatter skader, der rammer ansatte på sygehuse. Hun ville derimod være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Afgørelsesdato: 11. marts 2003