Behandlingsskader 2017

Publiceret 16-05-2018

Antallet af anmeldelser det laveste i 3 år.

Antallet af anmeldelser fra de offentlige sygehuse til Patienterstatningen er faldet med syv pct. i forhold til sidste år.

Hertil kommer at andelen af anmeldelser, der kommer direkte fra sundhedspersonalet på landets offentlige hospitaler, er dalende.

Halvårstallene viste allerede tendensen, men Patienterstatningen håbede på, at faldet i anmeldelser fra sundhedspersonalet ville rette sig op inden årets udgang. 

Det er dog ikke sket. Og det ærgrer Patienterstatningens direktør:

” Vores erfaring er, at de anmeldelser, der kommer fra sundhedspersonalet, har en høj anerkendelsesprocent, fordi personalet - modsat patienterne - har større indsigt i, hvad der er en skade, og hvad der ikke er. Derfor er det rigtig ærgerligt, at det især er de anmeldelser, vi får færre af,” siger Karen-Inger Bast og tilføjer:

”Men det kan også være, at forklaringen er, at der sker færre skader ude på landets hospitaler, og så er faldet jo rigtig positivt.” 

Flere sager, hvor behandlingen ikke var god nok

Ser vi på typen af skader, så er andelen af anerkendelser, hvor skaden skyldes ikke optimal behandling (brud på specialistreglen), steget. Til gengæld afvises et stigende antal anmeldelser, fordi patienterne ikke har fået en skade, der kan dækkes efter loven.

”Stigningen i brug af specialistreglen kan vi ikke umiddelbart forklare, men blot konstatere. Stigningen i antallet af sager, der bliver afvist, handler nok i nogen grad om manglende forventningsafstemning,” siger Karen-Inger Bast og fortsætter:

”Altså, hvad skal jeg som patient kunne tåle i forhold til den sygdom, jeg bliver behandlet for, og hvornår er en gene en skade? Vi håber bl.a., at vores dialog med borgerne på Facebook kan være med til at give borgerne realistiske forventninger, inden de anmelder en sag hos os.” 

Download årstallene her

Omtale af halvårstallene i 2017 her

Nøgletal for behandlingsskader i 2017:

  • 9.480 anmeldelser*
  • 10.163 afgørelser* 
  • 2.605 anerkendte sager 
  • 695 mio. kr. tildelt i erstatning.

* Der er flere afgørelser end anmeldelser, fordi der afgøres sager fra tidligere år.