Ny rapport om selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien

Publiceret 21-02-2018

Vi har samlet viden og læring i en rapport til professionelle i psykiatrien og interesserede.

Patienterstatningen har i alt haft 58 sager med selvmord og selvmordsforsøg, der kunne være undgået.

Rapport: Selvmord i psykiatrien

En patients selvmord eller selvmordsforsøg kan være en skade, der giver erstatning, hvis den sker, mens patienten er i behandling i psykiatrien. 

Det er der ikke mange, der er ved. Måske derfor modtager Patienterstatningen forholdsvis få skadesanmeldelser af den art. De seneste tre år har Patienterstatningen i gennemsnit modtaget 21 anmeldelser om året. 

Antallet harmornerer ikke helt med de tal, der bl.a. gengives på hjemmesiden Sikkerpsykiatri.dk, og som i forskellige andre sammenhænge har været fremme – nemlig at der hvert år er 80 personer, der begår selvmord, mens de er indlagt i psykiatrien.

”Siden 2009 har antallet af sager, som vi hvert år modtager fra patienter og efterladte efter selvmord eller selvmordsforsøg i psykiatrien, ligget stabilt. Men jeg tror desværre, at der stadig er patienter, pårørende og sundhedspersonale, der ikke er klar over, at selvmord eller selvmordsforsøg i nogle tilfælde betragtes som en erstatningsberettigende skade,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Kun få sager anerkendes

I gennemsnit anerkender vi tre sager om året, hvor vi vurderer, at selvmordet eller selvmordsforsøget kunne have været undgået.

En gennemgang af de sager, der er blevet anerkendt, viser, at det ofte er svigt i overvågningen og/eller selve indretningen af det psykiatriske afsnit, der har svigtet, og dermed ender indlæggelsen fatalt for patienten.

Blandt de afviste sager er der mange pårørende, der har søgt erstatning, fordi et familiemedlem ikke blev tvangsindlagt på opfordring fra de pårørende og efter afvisning i psykiatrien forsøgte eller gennemførte selvmord. 

I vores rapport gennemgår vi eksempler på både anerkendte og afviste sager.

Store mén efter selvmordsforsøg

I alt har Patienterstatningen anerkendt 58 sager, siden erstatningsordningen trådte i kraft i 1992. Lidt mere end halvdelen af dem, 37, lykkedes med at fuldføre selvmordet. 

I de resterende tilfælde sidder mange af patienterne tilbage med så alvorlige mén efter deres selvmordsforsøg, at det har store konsekvenser for deres fremtidige liv.

”Når vi opdaterer tal på et område som dette, er det ikke kun for at gøre opmærksom på erstatningsmuligheden, der er nemlig ikke nødvendigvis mange penge i erstatning til eksempelvis de efterladte, men det er i ligeså høj grad for at bidrage til det skadeforebyggende arbejde i psykiatrien,” slutter Karen-Inger Bast.

*Artiklen er opdateret den 6. oktober 2023.