Mave- og tarmsygdomme

Læs eksempler på typiske afgørelser om erstatning inden for mave- og tarmsygdomme.

En 47-årig kvinde skulle have fjernet galdeblæren. Operationen foregik som en kikkertoperation. Under operationen blev den dybe galdevej skåret over, da man ikke havde det nødvendige overblik. Det gjorde, at det var nødvendigt at operere kvinden igen og anlægge anastomose til tarmen. Efter operationen havde kvinden gener og kunne ikke spise som tidligere.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at operationen burde være blevet omlagt fra kikkertoperation til en åben operation for at sikre gode oversigtsforhold. På den måde havde man sandsynligvis undgået at overskære galdevejene, og kvinden havde undgået en re-operation samt et forlænget sygeforløb og et varigt mén.

Erstatning

Kvinden fik 120.000 kr. i godtgørelse for et varigt mén på 15 procent og sin forlængede sygeperiode.

Sagsnummer: 20-3951.

En 31-årig mand blev opereret for brok i lysken. Operationen forløb, som den skulle. Men efter operationen fik manden en smertefuld blodansamling i pungen, som voldte ham store gener flere måneder efter operationen.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at blodansamlingen opstod som en komplikation til en ellers veludført operation. Det er velkendt og ikke sjældent, at der opstår blodansamling efter en operation for lyskebrok. Derudover var blodansamlingen midlertidig og påførte ikke manden et varigt mén.

Erstatning

Manden kunne ikke få erstatning.

Sagsnummer: 21-2568.

En 49-årig mand fik foretaget en gastric bypass operation, fordi han var svært overvægtig. Efter operationen led manden af voldsomme mavesmerter, diarré, synkebesvær, svimmelhed og var igennem flere undersøgelser samt en gastroskopi.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at det var korrekt at operere manden for sin overvægt, og at operationen forløb efter gældende retningslinjer.

Patienterstatningen vurderede at mandens gener skyldtes en hændelig komplikation til operationen. Generne var ikke sjældne nok til at udløse erstatning. Ved over 2 procent af gastric bypass-operationer får patienter lignende gener.

Erstatning

Manden fik ikke erstatning.

Sagsnummer: 21-3391.