Dine rettigheder som patient

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning.

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.

Det er gratis at anmelde en sag.

 

 

Skader i udlandet

Hvis du i din sommerferie i udlandet kommer til skade i sundhedsvæsenet, er du ikke dækket af den danske erstatnings-ordning for danske patienter.

Læs her: Skader i udlandet

telefontid Telefontid kl. 9.30 - 15.00