Selvbetjening
En skade kan anmeldes af patienten, pårørende, hospitalet eller af den privatautoriserede sundhedsperson, der har behandlet patienten.
Nyheder
08-06-2016

Antallet af anmeldelser stiger fortsat. Især psykiatrien er kendetegnet ved både flere anmeldelser og flere anerkendelser.

08-06-2016

Antallet af anmeldte lægemiddelskader er stigende. Bivirkninger efter vaccinationer er nu de hyppigst anmeldte lægemiddelskader.

02-06-2016

Folketinget har netop vedtaget en udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde. Udvidelsen betyder, at værnepligtige og indsatte nu er dækket af erstatningsordningen.

Aktuelle tal

747 mio. kr.

I 2015 blev der tildelt 747 mio. kr. i erstatning for behandlings- og lægemiddelskader.


9.771

Vi modtog 9.771 anmeldelser vedrørende behandling i det danske sundhedsvæsen i 2015.