Selvbetjening
En skade kan anmeldes af patienten, pårørende, hospitalet eller af den privatautoriserede sundhedsperson, der har behandlet patienten.
Nyheder
03-08-2016

Da der ikke er tale om et lægemiddel, er eventuelle skader ikke omfattet af loven.

08-06-2016

Antallet af anmeldelser stiger fortsat. Især psykiatrien er kendetegnet ved både flere anmeldelser og flere anerkendelser.

08-06-2016

Antallet af anmeldte lægemiddelskader er stigende. Bivirkninger efter vaccinationer er nu de hyppigst anmeldte lægemiddelskader.

Eksempler på afgørelser

Aktuelle tal

747 mio. kr.

I 2015 blev der tildelt 747 mio. kr. i erstatning for behandlings- og lægemiddelskader.


9.771

Vi modtog 9.771 anmeldelser vedrørende behandling i det danske sundhedsvæsen i 2015.