Få anmeldelser efter fedmeoperationer trods flere opereres

Publiceret 11-11-2019

Siden 2015 er antallet af fedmeoperationer steget med mere end 80 procent, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af anmeldelser til Patienterstatningen er dog uændret.

Anvendelsen af fedmekirurgi var på det højeste i 2010, hvor 4.375 patienter gennemgik en operation, der formindskede deres mavesæk. I slutningen af 2010 blev kriterierne for at blive visiteret til en fedmeoperation skærpet, og antallet af operationer dalede de efterfølgende år til det laveste antal i 2015, hvor der blev gennemført 635 operationer.

Siden da er antallet af operationer steget år for år, og i 2017 blev visitationskriterierne lempet. I 2018 blev der foretaget 1.160 fedmeoperationer landet over. 13 patienter anmeldte samme år en skade til Patienterstatningen. 

Antallet af anmeldelser, der vedrører potentielle skader efter fedmekirurgi, har ligget stabilt de sidste mange år. I perioden 2010 til 2018 har Patienterstatningen i gennemsnit modtaget 22 anmeldelser om året fra patienter, der mener, de har fået en skade efter deres indgreb.

I 2010-2018 har Patienterstatningen afgjort 205 sager om erstatningskrav efter fedmeoperationer. Der er i perioden givet erstatning til 57 patienter, der har fået en skade efter operationen, og der er tildelt et samlet erstatningsbeløb på knap 40 mio. kr.

De fleste skader skyldes ikke fejl

I 41 ud af de 57 anerkendte sager fik patienterne erstatning, selvom operationerne blev gennemført korrekt, men fordi der opstod alvorlige og sjældne komplikationer. Patienterne oplevede fx at få brok, at sammensyningen lækkede, smerter efter sammenvoksninger og forsnævringsproblemer. De alvorlige og sjældne komplikationer gav dem krav på erstatning, selvom operationerne var gennemført korrekt.

Kun hver fjerde sag blev anerkendt, fordi behandlingen afveg fra, hvad en erfaren specialist på området ville have gjort. Disse sager er hovedsageligt kendetegnet ved, at tarmen under operationen blev vendt forkert eller var snoet i sammensyningen. I to tilfælde fik patienten en skade, fordi der ved en fejl blev efterladt operationsudstyr i patienten.

Få skader ved ny operationstype

Den hidtil hyppigst brugte operation til at mindske mavesækken er gastric bypass, hvor mavesækken deles op i to, og mavesæk og tarme omkobles, så fordøjelseskanalen forkortes. Men siden 2016 er flere patienter blevet opereret ved gastric sleeve, hvor tre fjerdedele af mavesækken fjernes, men fordøjelseskanalen ikke ændres. I 2018 fik 650 patienter foretaget gastric bypass, mens 510 patienter fik en gastric sleeve operation. Derudover bliver der i mindre grad anvendt operationstypen gastric banding, hvor mavesækken snøres sammen.

I Patienterstatningens opgørelse fra 2010-2018 er der kun anmeldt én sag, der drejer sig om skade efter en gastric sleeve operation. Sagen drejede sig om en lækage fra en samling af tarm og mavesæk, som kunne være undgået, og skaden blev anerkendt i 2018.

- Ser man alene på vores tal, ser det jo godt ud for de patienter, der får en gastric sleeve operation. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle skader anmeldes til os, ligesom der kan gå tid fra skaden sker, til den bliver anmeldt. Vi skal derfor se tallene over en længere periode for at kunne se, om vi også fremadrettet får færre anmeldelser efter gastric sleeve operationer end efter gastric bypass, fortæller Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast.

Operationstyperne gastric bypass og gastric sleeve er undersøgt i en forskningsartikel fra 2017, publiceret i det faglige tidsskrift Obesity Surgery. Her blev de to operationstyper blandt andet sammenlignet i forhold til patienternes opnåede vægttab og komplikationer efter operationen. Forskningen viste, at vægttabet efter 2 år var større hos patienter, der havde fået foretaget gastric bypass; til gengæld var risikoen for komplikationer også større.  

Læs artiklen Roux-En-Y Gastric Bypass Vs. Sleeve Gastrectomy: Balancing the risks of Surgery with the Benefits of Weight Loss

Flere operationer på privathospitaler

Størstedelen af fedmeoperationer sker fortsat på offentlige hospitaler, og i 2018 blev 855 ud af 1160 fedmeoperationer foretaget på et offentligt sygehus. Andelen af operationer på privathospitaler er imidlertid stigende, når det kommer til gastric sleeve operationer. Her fandt 280 gastric sleeve operationer sted på offentlige hospitaler, mens 230 operationer skete på privathospitaler.

De 57 anerkendte erstatningssager i perioden 2010-2018 fordeler sig ligeligt mellem offentlige hospitaler og privathospitaler.

Sundhedsdatastyrelsen: Stadig flere opereres for fedme

Antal erstatningssager om skader efter fedmeoperationer