Flere områder dækket af erstatningsordningen

Publiceret 09-07-2019

I sommeren 2018 trådte en lovudvidelse i kraft, som bl.a. betyder, at al sundhedsfaglig behandling og pleje er dækket af Patienterstatningen – uanset hvor behandlingen er foregået. Foreløbig er der kun anmeldt få sager.

At der foreløbig er registreret få sager fra de nye områder, overrasker ikke i Patienterstatningen. Den primære sundhedsfaglige indsats, som i forvejen var dækket af patienterstatningsordningen, foregår i sundhedsvæsenet og ikke ude på plejehjemmene, på de sociale institutioner mv., som nu også er omfattet af ordningen.

Før lovudvidelsen var skader på plejehjem og sociale institutioner kun omfattet, hvis det fx var beboernes egen læge, der foretog behandlingen, men ikke hvis det var personalet på plejehjemmet eller institutionen.

Ændringen er dog så ny, at det er svært at forudse effekten af udvidelsen, der altså bl.a. betyder, at al behandling på plejehjem, sociale institutioner, eller når lægen som fx frivillig ved et sportsstævne behandler deltagerne, nu er dækket, når skaden sker:

”De områder, vi umiddelbart forventer, at vi vil se anmeldelser fra, er bl.a. fra plejehjem og de specialiserede sociale institutioner. Det kan være sager som utilstrækkelig pleje af tryksår og fejlmedicinering. Men der skal gå lidt længere tid, før vi er klar til at sige noget mere om effekten af lovudvidelsen”, fortæller Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast.
Patienterstatningen har i 2018 bl.a. modtaget ni anmeldelser, der vedrører behandling på plejehjem og otte, der vedfører offentlige og private sociale institutioner. Sagerne blev ikke afgjort i 2018. 

Bedre overblik

Patienterstatningen har i forbindelse med årstallene for 2018 valgt at splitte især det kommunale område mere op, så det bliver nemmere også at følge fx sager fra hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, der hele tiden har været dækket af loven. Men også plejehjem og sociale institutioner er nu udskilt, så man på sigt kan følge med i udviklingen. 

Kort om lovudvidelsen

Fra og med 1. juli 2018 har man kunnet søge erstatning for skader efter sundhedsfaglige behandling på fx plejehjem, sociale institutioner, eller når fx en læge arbejder som frivillig. Tidligere har disse skader kun i begrænset omfang været dækket, men med lovændringen har det ikke længere betydning, hvor behandlingen foregår, når bare den er udført af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp.Patienterstatningen har som led i at udbrede kendskabet til lovudvidelsen sendt oplysningsmateriale til bl.a. plejehjem og dele af det sociale område. Vi har også i samarbejde med KL holdt informationsmøde for de relevante medarbejdere i kommunerne, for kommunale risikomanagers og bidraget til artikler i Danske Kommuner og Fagbladet FOA.

Nye ændringer i loven

Årstallene 2018