Erstatning ved mangelfulde brystundersøgelser i Region Sjælland

Publiceret 04-04-2019

Kvinder, der er berørt, opfordres til at anmelde hos Patienterstatningen for at få gennemgået deres behandlingsforløb.

På Ringsted Sygehus har der været gennemført mangelfulde undersøgelser for brystkræft i perioden 1. marts 2013 – 24. maj 2017. 
Sagen drejer sig om kvinder, der har været henvist til klinisk mammografi, fordi der var mistanke om, at de havde kræft. 

Undersøgelserne af disse kvinder er ikke gennemført korrekt, fordi ikke alle har været igennem de tre trin, der er kendetegnet for en klinisk mammografi: røntgen (mammografi), ultralyd og en lægeundersøgelse, hvor lægen føler efter knuder i brystet.

Har du fået et brev?

Region Sjælland har sendt et brev ud til 146 kvinder, hvor der kan være sket en fejl i deres behandling. I brevet tilbyder regionen kvinderne hjælp til at anmelde en sag til Patienterstatningen for at få undersøgt deres sag grundigt for det tilfælde, at de skulle have fået en skade og være berettiget til erstatning.  Hvis du selv vil anmelde en sag til os, kan du gøre det her på vores hjemmeside. Du kan også ringe til os, hvis du har brug for hjælp.  

Anmeld en skade

Du kan også kontakte patientvejlederen i Region Sjælland, der har oprettet en hotline for alle berørte kvinder, tlf. 54 67 22 31.

Hvad kan give erstatning?

Udgangspunktet for at få erstatning er, at der er sket en skade. Inden for brystkræft kan en skade fx være:

  • Forringet overlevelsesprognoser på grund af en forsinkede diagnose
  • Mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere – fx fjernelse af bryst i stedet for en brystbevarende operation
  • Forlænget sygeperiode
  • Et dødsfald fordi kræften ikke blev opdaget i tide.

Hvad giver ikke erstatning?

Man kan ikke få erstatning, blot fordi retningslinjerne for behandlingen ikke er blevet overholdt, eller fordi brystkræften blev opdaget for sent. Der skal være sket en skade som konsekvens af den mangelfulde eller forsinkede behandling. Det er heller ikke en skade, hvis man udvikler kræft mellem to undersøgelser, med mindre man kunne have opdaget kræften ved den første undersøgelse, og sygdommen efterfølgende har udviklet sig, så man skal igennem et mere omfattende behandlingsforløb end nødvendigt. 

48 sager anmeldt

Patienterstatningen har indtil videre modtaget 48 anmeldelser, efter problemstillingen kom frem i medierne i december 2018.  I de 48 sager er Patienterstatningen i gang med at indhente materiale for at kunne vurdere, om der er sket skader på kvinderne, der berettiger til erstatning. Sagerne kan dog også vise sig slet ikke at vedrøre den konkrete problemstilling eller være forløb, hvor der ikke er sket en skade, der giver ret til erstatning. 

Brystkræftsager generelt 

Den aktuelle problemstilling omhandler kvinder, der har været henvist til klinisk mammografi på Ringsted Sygehus pga. mistanke om kræft. Kvinder, der mener at have fået en skade på grund af forkert eller forsinket behandling i forbindelse med screeningsprogrammet, der tilbyder mammografiscreening hvert andet år til kvinder mellem 50-69 år, kan altid anmelde en sag hos Patienterstatningen, ligesom andre typer af skader i relation til undersøgelse for brystkræft eller behandling af brystkræft kan anmeldes.

Forskel på at klage og søge erstatning

Patienterstatningen forholder sig udelukkende til, om patienten har lidt skade, der berettiger til erstatning. Hvis man vil klage over behandlingen, skal det ske til Styrelsen for Patientklager. Her vurderes det, om der skal rettes kritik af det sted eller de sundhedspersoner, der har behandlet patienten.

Kontakt

Er du blevet undersøgt på Ringsted Sygehus i perioden 1. marts 2013 – 24. maj 2017 og i tvivl, om du har ret til erstatning?
Kontakt fuldmægtig Birgitte Frost, tlf. 3369 4772

Til journalister:
Kontakt kommunikationschef Charlotte Wamberg på tlf. 3369 4880