Lægemiddelskader 2017

Publiceret 15-05-2018

I 2017 modtog Patienterstatningen lige 909 anmeldelser, der vedrørte lægemiddelskader.

Skader, som skyldes lægemidler, fylder meget lidt blandt de sager, Patienterstatningen behandler hvert år.  

I 2017 modtog vi 909 anmeldelser. Halvdelen af anmeldelserne vedrørte skader i forbindelse med Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen. I gennemsnit bliver 93 lægemiddelskader, der ikke omhandler vacciner, anerkendt hvert år. 

Få ved bivirkninger kan give erstatning

Det er et meget lavt tal set i lyset af, at danskernes medicinforbrug er stigende: ”At vi får så få anmeldelser på lægemiddelområdet skyldes med al sandsynlighed, at hverken sundhedspersonalet eller de borgere, der modtager medicinsk behandling, ved, at vi har en ordning i Danmark, der erstatter sjældne og alvorlige bivirkninger,” mener Karen-Inger Bast.

Fokus på håndtering af medicin

Sidste år satte Sundhedsstyrelsen fokus på håndtering af danskernes medicin – især ældre, der har et medicinforbrug, der omfatter flere forskellige præparater, er i risiko for fejlmedicinering og deraf skader. Målet er, at sundhedspersonalet, der udleverer medicinen til borgerne, får større viden om de lægemidler, de udleverer, så de ved, hvordan præparaterne virker, når de anvendes i kombination:

”Forhåbentlig kan fokus på området også øge både borgernes og sundhedspersonalets viden om, at skader, der opstår på grund af sjældne bivirkninger og fejlmedicinering, er noget, der kan gives erstatninger for. Det er i øvrigt et budskab, vi selv er gået ud med i en lille video, der i øjeblikket vises på nogle af landets apoteker,” siger Karen-Inger Bast.

Download vores årstal her

Nøgletal for Lægemiddelskader i 2017:

  • 909 anmeldelser*
  • 967 afgørelser*
  • 491 anerkendte sager
  • 51 mio. kr. tildelt i erstatning.

*Der er flere afgørelser end anmeldelser, fordi der afgøres sager fra tidligere år.