Nye ændringer i loven

Publiceret 01-07-2018

Et enigt Folketing har vedtaget en række forbedringer for borgernes muligheder for at få erstatning.

Fra 1. juli 2018 kan danskerne få erstatning for en række skader, som tidligere ikke kunne dækkes. 

Det skyldes en ændring af loven, som er vedtaget af et enigt folketing. De nye regler kommer til at gælde for alle afgørelser, der træffes efter den 1. juli 2018. 

I kort form betyder lovændringen, at al sundhedsfaglig behandling, der er foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp, er dækket - uanset hvor behandlingen foregår.

Vi har samlet en række informationer om lovændringen her på siden på udvalgte områder: 

Pressemeddelelse om ændringen

Nye områder kommer med i erstatningsordningen

Fremover kan du søge erstatning for en skade efter sundhedsfaglig behandling på for eksempel plejehjem, sociale institutioner, eller når en læge arbejder frivilligt ved et sportsstævne.

Disse områder var tidligere kun dækket i  begrænset omfang. Men lovændringen gør, at al behandling er dækket, hvis det bliver udført af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælper. 

Erstatning for psykiske lægemiddelskader

Efter juli 2018 vil du også kunne få erstatning for psykiske skader af medicin. Tidligere kunne du kun søge erstatning for fysiske lægemiddelskader. Psykiske skader kan eksempelvis være angst eller depression. 

Erstatninger kan ikke kræves tilbagebetalt

Når du bliver tilkendt erstatning, er det muligt at anke Patienterstatningens afgørelse. Men tidligere blev erstatningen udbetalt, inden Ankenævnet for Patienterstatningen havde afgjort ankesagen. 

Det betød, at nogle patienter kom i klemme, hvis ankenævnet ændrede Patienterstatningens afgørelse. Patienterne kunne derfor blive mødt med tilbagebetalingskrav af dem, der skulle udbetale erstatningen som for eksempel regionerne. 

Dette er ikke længere tilfældet. Har du først fået udbetalt en erstatning, kan den ikke kræves tilbagebetalt. 

Ny ankefrist

Fristen for at anke er blevet forkortet. Tidligere havde du tre måneder til at anke. I dag har du en måned. Den frist gælder også for den part, der skal udbetale erstatning. 

Det vil sige, at eksempelvis regionen nu også kun har en måned til at vælge, om den vil anke. Det er dog meget sjældent, at regionerne anker en afgørelse. 

Egetbidrag, hvis sagen anerkendes

Hvis du får anerkendt din sag, vil der blive trukket et egetbidrag fra erstatningen. Egetbidraget er 7.971 kr. (2021-niveau).