Halvering i antallet af alvorlige fødselsskader

Publiceret 19-02-2018

Det tyder på, at Projekt Sikre Fødsler lykkes med at reducere antallet af alvorlige fødselsskader

I 2012 søsatte flere parter i sundhedsvæsnet Projekt Sikre Fødsler. Målet var at halvere antallet af nyfødte, der fik iltmangel under fødslen i Danmark. 

Det er lykkedes på Hvidovre Hospital. Og resultaterne er for nyligt dokumenteret i en videnskabelig artikel med forfattere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fødeafdelingen på Hvidovre hospital.

Forbedringer i hele landet


På den baggrund har vi trukket data fra vores skadesdatabase. Det ser ud til, at den positive udvikling også afspejler sig i antallet af sager, der bliver anmeldt til Patienterstatningen fra hele landet. 

Nu kommer der nemlig kun halvt så mange sager ind om iltmangel ved fødslen. 

Der har dog været tale om få sager både før og efter Projekt Sikre Fødsler. 

Meget alvorlige sager


Men kan man undgå bare en sag, er det indsatsen værd. Det mener Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

”De fleste af de her sager hører til, blandt de mest alvorlige vi har. De handler om børn, der dør ved fødslen eller får så omfattende hjerneskader, at de for eksempel ikke kommer til at kunne spise selv.  De får aldrig et normalt liv,” siger Karen-Inger Bast. 

Dyre erstatninger


Sagernes alvor kommer også til udtryk ved, at der bliver udbetalt meget store erstatninger. 

Der er i snit blevet tildelt 2,3 millioner kroner i erstatning i anerkendte sager om iltmangel ved fødslen fra 2007 og frem. Er barnet totalt hjerneskadet lyder erstatningen på 5 millioner kroner i dag. 

I alt er 17 børn blevet totalt hjerneskadet af iltmangel siden 2007. 

Til sammenligning var den gennemsnitlige erstatning for alle anerkendte behandlingsskader i 2016 på 284.000 kroner.

Sådan ser tallene ud


Projekt Sikre Fødsler startede i 2012. Sammenligner man de tre år op til starten med de tre år, efter projektet gik i gang, ser man en halvering i erstatningssager om iltmangel ved fødslen. 

Patienterstatningen har 36 sager, hvoraf 21 blev anerkendt, hvor skaden skete fra 2009 til og med 2011.  

Til sammenligning er der kun 15 sager, hvoraf 9 blev anerkendt, hvor skaden skete fra 2012 til og med 2014.