Status i brystkræftsagerne fra Region Midtjylland

Publiceret 28-12-2018

I 2017 meddelte Region Midtjylland, at der har været fejl i et større antal undersøgelser for brystkræft. Patienterstatningen har modtaget 59 anmeldelser direkte fra regionen, kvinderne selv eller deres pårørende. I foreløbig 24 sager har behandlingen vist sig ikke at være optimal.

En intern kvalitetskontrol på Regionshospitalet Viborg rejste i juni 2017 mistanke om fejl i sygehusets undersøgelser for brystkræft. Regionen indkaldte 3.600 kvinder til ekstra undersøgelser. 

Fejlen vedrørte kvinder, der var henvist af deres egen læge, eller fordi en screeningsundersøgelse rejste mistanke om kræft, der skulle undersøges nærmere.  

Behandling ikke optimal i over halvdelen af afgjorte sager

Siden 30. juni 2017 har Patienterstatningen modtaget 59 anmeldelser og indtil videre afgjort 45 sager. Stort set alle sager har været vurderet af en speciallæge i radiologi og en speciallæge i brystkirurgi.

I foreløbig 25 sager har behandlingen ikke levet op til erfaren specialiststandard, fordi Patienterstatningen vurderer, at kræften kunne være diagnosticeret og behandlet tidligere, end den faktisk blev. 

9 kvinder har fået erstatning

Ud af de 25 sager, er der blevet tilkendt erstatning i 9. De 9 kvinder har fået erstatning, fordi eksempelvis deres overlevelsesprognose er forringet, eller de skulle igennem en hårdere behandling, end de ellers skulle have haft. 

Patienterstatningen har foreløbig tildelt i alt cirka 440.000 kr. i erstatning til de 9 kvinder. Beløbet vil stige, da erstatningerne ikke er endeligt gjort op i alle sager. 

Nogle kan ikke få erstatning, selvom der er sket fejl

I de resterende 16 sager har kvinderne ikke fået erstatning, selvom behandlingen ikke var optimal. Den forsinkede diagnose har ikke haft indflydelse på kvindernes brystkræft.  

Kvinderne skulle ikke igennem et hårdere behandlingsforløb, og deres overlevelsesprognose er ikke forringet på grund af forsinkelsen. Derfor giver loven ikke mulighed for at tildele erstatning til kvinderne. 

”Jeg kan godt forstå, at kvinderne og deres familier er vrede og utrygge. Det ville jeg også selv være i deres situation. Vi kan dog kun give erstatning til dem, der er blevet mere syge af forsinkelsen. Vi har ikke mulighed for at give dem erstatning, hvis de ikke skal igennem en hårdere behandling, eller deres overlevelsesprognose ikke er blevet værre,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen. 

Status på brystkræftsager
  Antal sager
Anmeldelser 59
Sager, der ikke er afgjort endnu 14
Afgjorte sager 45
Afgjorte sager, hvor der skete fejl 25
Afgjorte sager, hvor der ikke skete fejl 16
Afgjorte sager, der blev afvist på forældelse 16
Erstatninger 9 (ud af de 25 sager, hvor der skete fejl)

”I stort set alle sager har vi haft to uafhængige speciallæger til at vurdere, om kvinderne har lidt skade. De har kigget på, hvordan kræften har udviklet sig fra det tidspunkt, hvor den burde være opdaget. Hvis forsinkelsen har haft betydning for kvindernes behandlingsforløb eller overlevelsesprognose, kan vi give erstatning,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

I 16 sager har behandlingen levet op til erfaren specialiststandard og ikke medført en skade. Disse kvinder har derfor fået afslag på erstatning.

I fire tilfælde har kvinderne anmeldt sagerne senere end tre år efter, at de blev bekendt med, at de måske havde en skade, og disse sager er blevet afvist efter reglerne om forældelse. 

Patienterstatningen mangler at afgøre 14 sager.