Patienterstatningen afviser Spinraza-sager

Publiceret 20-08-2018

Lægerne i syv anmeldte sager har ikke reelt haft adgang til at ordinere Spinraza til behandlingen af spinal muskelatrofi. Det er Patienterstatningens vurdering i sagerne, der er anmeldt, efter at Medicinrådet offentliggjorde sine anbefalinger om ikke at give medicinen som standardbehandling. Alle sager er blevet afvist med henvisning til reglen om ressourcebegrænsning.

Patienterstatningen har modtaget syv anmeldelser fra forældre, der mener, at deres børn er blevet yderligere svækket, fordi de ikke har haft adgang til medicinen Spinraza.

Samtlige sager er afvist med henvisning til, at medicinen ikke reelt har været til rådighed for lægerne. Der er tale om en såkaldt ressourcebegrænsning, og efter loven kan der ikke tildeles erstatning i en sådan situation.

Patienterstatningen skal i vurderingen af, om en behandling har levet op til erfaren specialiststandard efter loven, altid tage udgangspunkt i de ressourcemæssige rammer, personalet havde til rådighed i situationen:

”Da der i disse sager reelt ikke har været adgang til medicinen, er betingelserne for at tildele erstatning ikke opfyldt, og derfor afviser vi sagerne. Når vi skal vurdere, om en patient har fået optimal behandling, skal vi besvare spørgsmålet om, hvorvidt en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og om skaden i så fald ville være undgået", forklarer Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen og fortsætter: 

"I de konkrete sager har vi vurderet, at selv den mest erfarne specialist ikke ville kunne have handlet anderledes, fordi han ikke havde adgang til medicinen”.

Patienterstatningen har ikke taget stilling til, om der er sket skader på børnene, fordi de ikke har fået lægemidlet. 

Patienterstatningen vurderer ikke den anmeldte skade, når det lægges til grund, at der manglede ressourcer til at gennemføre den ønskede behandling. Det kan være avanceret udstyr, der ikke er til stede på et sygehus, manglende personaleressourcer eller, som i dette tilfælde, et bestemt lægemiddel. 

”Patienterstatningen hverken kan eller skal vurdere, om ressourcer afsat fra politisk eller administrativt hold er rimelige eller tilstrækkelige. I vores afvisning ligger der derfor ingen vurdering af Medicinrådets anbefalinger eller regionernes opfølgning på anbefalingerne”, siger Karen-Inger Bast.

Yderligere information:

Spørgsmålet om, hvorvidt  der er sket patientskader, i forbindelse med at en række patienter ikke har fået ordineret ny og dyr medicin, er en ny sagstype i Patienterstatningen. 

Sagerne betragtes derfor som principielle, hvorfor Patienterstatningen offentliggør den juridiske begrundelse, som er givet i alle sager. 

Link til uddrag af en afgørelse

Henvendelser til: 
Kommunikationschef Charlotte Wamberg Rasmussen. 

Telefon: 33 63 48 80. 

Mail: Charlotte.Wamberg@patienterstatningen.dk