Foredrag: sundhedspersonalets pligter og patienternes rettigheder

Publiceret 13-09-2017

Patienterstatningen tilbyder at komme ud og holde oplæg om erstatningsordningen.

Patienterstatningen tilbyder at komme ud og holde oplæg om erstatningsordningen, og vi tager gerne udgangspunkt i de enkelte medicinske specialer.  
Patienterstatningen tager alene stilling til, om patienter er berettiget til erstatningen efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet; vi beskæftiger os ikke med placering af et eventuelt disciplinært ansvar.

Vi er opmærksomme på, at ikke alle ved, at man som ansat i sundhedsvæsenet har pligt til at informere patienterne om muligheden for at anmelde en skade til os, og at man som sundhedsperson selv kan anmelde en skade. Det er heller ikke alle, der er klar over, at en patient godt kan få erstatning for alvorlige og sjældne komplikationer, selvom ingen har begået fejl i forbindelse med behandlingen af patienten, eller at man kan få erstatning for bivirkninger til et lægemiddel, selvom der er tale om kendte bivirkninger.

Vi tilbyder derfor at holde oplæg i private klinikker eller på hospitalsafdelinger. Vi vil udover de generelle regler på området tage udgangspunkt i afgjorte sager og problemstillinger, som vi behandler inden for det pågældende område.

Et foredrag/oplæg varer typisk 45-60 min. og er uden omkostninger for deltagerne. Vi vil gerne have, at der er mindst 15 deltagere til et foredrag.

Interesseret i et besøg? Kontakt fuldmægtig cand.jur. Lea Larsson på lea.larsson@patienterstatningen.dk eller telefon 33 69 48 16.