Fejl i udsendelse af invitationer og prøvesvar i regionernes screeningsprogrammer

Publiceret 21-10-2017

634 borgere i Region Syddanmark kan være berørt af fejlene.

Flere medier fortalte fredag den 20. oktober 2017, at Danske Regioner havde oplyst, at der er sket fejl i forbindelse med udsendelse af prøvesæt til og svar på tarmkræftscreeninger.

Regionerne er stadig i gang med at klarlægge omfanget af fejl, og på nuværende tidspunkt ved regionerne, at 634 borgere i Region Syddanmark kan være berørt af fejlene i forbindelse med en udsendelse til borgere 2. oktober 2017.

Det er også muligt, at andre borgere, herunder i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, kan være berørt af fejl vedrørende udsendelser i perioden juni-september 2017.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er berørt af fejlen?

  • Du kan ikke få erstatning for, at der er sket en fejl. Der skal være tale om, at du har fået en patientskade på grund af fejlen. 
  • Du kan ikke få erstatning, fordi du har fået tilsendt en andens persons prøvesæt eller prøvesvar om, at der ikke var behov for yderligere undersøgelser. 
  • Du kan ikke få erstatning, selv om du har fået et prøvesvar vedrørende en anden person om, at personen skulle ind til nærmere undersøgelser, heller ikke selv om du ikke opdagede, at svaret vedrørte en anden person.
  • Du kan muligvis være berettiget til erstatning, hvis svaret til dig om, at du skulle ind til yderligere undersøgelser, er sendt til en anden person, og derfor aldrig kom frem til dig.
  • Du kan i en sådan situation være berettiget til erstatning, hvis en kræftdiagnose er blevet forsinket. Det gælde, hvis du på grund af forsinkelsen skal have en mere indgribende behandling, eller hvis din overlevelsesprognose er blevet forringet. Normalt vil en forsinkelse på en måned ikke have nogen betydning.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til kontorchef Jens Tobberup på 3369 4723.

Mere information på Region Syddanmarks hjemmeside