Indspark i debatten om patienter i knibe efter ankesager

Publiceret 16-03-2017

Patienter kan risikere at skule betale deres erstatning tilbage efter en anke. Heldigvis er det sjældent, at vores afgørelser ændres.

Af Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen

Der har i den seneste tid været megen debat om patienter, der skal betale erstatningerne tilbage, fordi regionerne anker Patienterstatningens afgørelser, når de ikke er enige i afgørelsen eller den erstatning, vi tildeler patienten.

I de sager er der tale om patienter, der ofte står i en sårbar situation. De er kommet til skade eller er syge, uanset om det er behandlingens skyld eller ej. Det er en af grundene til, at vi er så omhyggelige som muligt, når vi træffer afgørelser i Patienterstatningen.

Kun 13 procent af vores sager bliver omgjort

I 2015 omgjorde Ankenævnet for Patienterstatningen 13 procent af de af vores afgørelser, der blev anket. Det er en meget, meget lav omgørelsesprocent.

Hvis vi bryder tallene op, så afgjorde vi i Patienterstatningen 10.606 sager i 2015. I samme år blev 3.039 sager anket til Ankenævnet for Patienterstatningen. Ud af de 3.039 ankesager ændrede nævnet vores afgørelse i 368 tilfælde. 

Færre omgørelser end i resten af samfundet

Hvis vi sammenligner med andre instanser, så omgjorde Højesteret 36 procent af sagerne fra Vestre Landsret, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. 

I Ankestyrelsen, der behandler klagesager fra blandt andet arbejdsskadeområdet og det sociale område, har man generelt meget højere omgørelsesprocenter: For eksempel 25 procent i arbejdsskadesager, 33 procent efter serviceloven og 52 procent efter retssikkerhedsloven.
Det er med andre ord relativt sjældent, at patienter ikke kan regne med vores afgørelser, når man tager højde for, at vi afgjorde 10.606 sager i samme år som Ankenævnet for Patienterstatningen omgjorde 368 af vores afgørelser. 


Vil hele tiden gøre det bedre

Det betyder dog ikke, at vi ikke hele tiden arbejder på at gøre det bedre. Men det vil være utroligt vanskeligt at få omgørelsesprocenten ned, fordi vi arbejder med så komplicerede sager.  

Lad mig give et eksempel: En patient med slidgigt får indsat en kunstig hofte for at komme til at gå bedre og slippe for smerter. Men patienten kommer ikke til at gå godt efter operationen. Skyldes det slidgigten og patientens almene tilstand, eller er der tale om en patientskade? Det er ikke altid nemt at vurdere.

Derfor er det ganske pænt, at det kun er 13 % af de afgørelser, der ankes, der bliver omgjort.