Færre skader i sundhedsvæsenet

Publiceret 23-05-2017

Patienterstatningen anerkender færre skader. Det viser tal for de seneste fem år, der netop er offentliggjort. Lidt over hver fjerde patient, der anmelder en sag, får erstatning.

I mange år har andelen af anmeldte skader, der anerkendes svinget mellem 30 og 36 procent, men især i 2016 er faldet særligt tydeligt med en anerkendelsesprocent på 26,4:

”Jeg håber, at det, vi ser nu, er, at de mange initiativer i sundhedsvæsenet har båret frugt, og at vores tal afspejler en reel styrkelse af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet. De sager, der ender på vores bord, taler i hvert fald sit tydelige sprog. Vi anerkender langt færre skader, og vi ser et fald i antallet af den slags sager, der kunne undgås, hvis sundhedspersonalet havde handlet optimalt,” udtaler Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

Antallet af anmeldelser er i gennemsnit steget med to procent fra år til år siden 2012. Oplevelsen af at have fået en patientskade er altså fortsat stigende og kan hænge sammen med en voksende egenomsorg og en manglende accept af tingens tilstand, når man bliver syg, hos et stigende antal patienter. Derudover har Patienterstatningen behandlet en del serieskader fx i forbindelse med regionernes screeningsprogrammer. Heldigvis har det kun ført til skader hos meget få patienter, hvorfor rigtig mange har fået afvist deres sag:

”Vi har i 2016 tildelt over 700 mio. kroner i erstatning - om endnu flere patienter er berettiget til erstatning, men ikke får anmeldt skaden, ved jeg ikke, men jeg vil fortsat gerne opfordre sundhedspersonalet til at huske deres informationspligt, når de står over for patienter med mulige skader. Det kunne fx være den praktiserende læge, der ser en skadet patient efter udskrivelsen fra sygehuset, eller fysioterapeuten der bokser med et knæ efter en fejloperation”, fortæller Karen-Inger Bast.

Patienterstatningen har oplevet mere end en halvering af anmeldelser, hvor det er sundhedsvæsenet, der er den aktive part og sørger for at få skaderne anmeldt. Det er ærgerligt, fordi anerkendelsesprocenten i disse sager er markant højere, end når anmeldelsen kommer fra patienterne. Sundhedspersonalet er simpelthen bedre til at vurdere, om en komplikation er forventelig, eller om der er tale om et varigt mén, der berettiger til erstatning.

Læs mere om skader i psykiatrien og de øvrige områder i rapporten, der kan downloades her.