Patienterstatningen har 25-års jubilæum

Publiceret 01-07-2017

I år er det 25 år siden, at patienter fik sikret deres ret til at søge erstatning, hvis de kommer til skade i det danske sundhedssystem.

Før ordningen blev en realitet i 1992, skulle patienter selv køre en erstatningssag ved domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade.

Dengang var patienter kun berettiget til erstatning, hvis de kunne bevise, at en sundhedsperson havde begået en fejl. Mange patienter lykkedes ikke med at løfte den tunge bevisbyrde. 

Derfor besluttede politikerne, at det skulle være lettere at søge erstatning. 

Patienter slipper for at føre deres sag 

I dag slipper patienterne for at føre sagen, fordi Patienterstatningen behandler den. Samtidig er det ikke længere nødvendigt at bevise en fejl.

Det skal blot være overvejende sandsynligt, at patienten er fået en skade af behandlingen. 

Tilpasning af loven

Gennem årene er loven blevet tilpasset og omfatter i dag langt flere patienter, end den gjorde i starten.

I 1992 var erstatningsretten begrænset til patienter, der var blevet behandlet på danske sygehuse og kun, hvis der var tale om fysiske skader.

I dag dækker erstatningsordningen stort set alle patienter, der bliver behandlet i det danske sundhedssystem. Derudover omfatter erstatningen i dag også lægemiddelskader.

Flere sager og flere medarbejdere

I de første år modtog Patienterstatningen kun et par hundrede anmeldelser om året.

Siden er antallet steget støt. I dag behandler vi mere end 11.000 sager om året. For at håndtere det stigende anmeldelser er der i dag ansat 150 medarbejdere, flertallet med juridisk baggrund, i organisationen.

Derudover er der tilknyttet omkring 40 lægekonsulenter inden for forskellige specialer, som til dagligt arbejder forskellige steder i sundhedsvæsnet.

Vil du vide mere?

Kendskabet til basale rettigheder halter
Læs vores nyhed om kendskabet til Patienterstatningen

Hvad er godt, og hvad skal ændres?
Vi har spurgt ministeren, advokaten og sundhedspersonalet. Læs deres svar her.

Skævridning på køn
Mænd anmelder færre skader end kvinder. Læs mere om forskellen