Kritik af læge for ikke at give information om erstatningsmulighed

Publiceret 20-02-2017

En patient har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over en praktiserende læge, der ikke informerede om muligheden for at søge om erstatning for en behandlingsskade.

En patient har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over en praktiserende læge, der ikke informerede ham om muligheden for at søge erstatning i forbindelse med en forsinket diagnosticering af tarmkræft. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn fandt grundlag for at kritisere den praktiserende læge.

Efter hvad Patienterstatningen har fået oplyst, er det den første sag nogensinde, hvor en læge får kritik for ikke at informere om erstatningsmuligheden:

”Vi håber, at sagen vil skærpe lægernes opmærksomhed på at vejlede om erstatningsmuligheden. Vi vil nemlig gerne have de sager ind, hvor der er mulighed for erstatning. Og sagerne, hvor det er åbenbart, at der ikke er grundlag for erstatning, vil vi gerne have siet fra. Her kan sundhedspersonalet hjælpe med forventningsafstemning og vejledning, så hverken patienter eller Patienterstatningen bruger tid på sager, som klart ender i et afslag”, siger direktør Karen-Inger Bast.

Patienten fik senere anerkendt skaden og fik udbetalt en erstatning. Heldigvis var sagen ikke forældet, da skaden blev anmeldt.

Sundhedspersoner har efter klage- og erstatningsloven § 23 pligt til at informere patienten om denne mulighed, når de bliver opmærksomme på, at en patient kan have fået en behandlings- eller lægemiddelskade. Pligten gælder også, selvom skaden ikke er sket, det sted, hvor man selv er ansat.