Højesterets dom om tilbagebetaling af erstatning

Publiceret 08-12-2017

Hvad betyder den nye dom fra Højesteret?

Højesteret har 7. december afsagt to domme om, hvorvidt en region kunne kræve erstatning tilbagebetalt i to konkrete sager. 

Baggrunden for sagen var, at patienterne havde anket en afgørelse fra Patienterstatningen til Ankenævnet for Patienterstatningen for at få mere erstatning. 


Men ankenævnet nåede frem til, at der slet ikke var sket en patientskade. Regionen bad derfor patienterne om at tilbagebetale den erstatning, som de allerede havde fået.Højesteret vurderede, at regionen ikke havde ret til at kræve erstatningen tilbagebetalt. Det betyder, at nogle patienter er blevet mødt med uretmæssige tilbagebetalingskrav.

Kammeradvokatens udredning af dommens konsekvenser

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har betalt min erstatning tilbage?

Hvis du har spørgsmål om tilbagebetaling af erstatning eller vil have en sag om tilbagebetaling genoptaget, så skal du henvende dig til den, der har krævet at få erstatningen tilbagebetalt. 

Hvis det er en region, der har krævet erstatningen tilbage, kan du kontakte dem på en af disse mailadresser:

  • Region Hovedstaden: csu-patienterstatning@regionh.dk 
  • Region Sjælland: kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk 
  • Region Nordjylland: region@rn.dk 
  • Region Midtjylland: forsikring@rm.dk 
  • Region Syddanmark: sundhed@rsyd.dk

Hvis du har betalt en erstatning tilbage for en lægemiddelskade, så vil Styrelsen for Patientsikkerhed kontakte dig. 

Har du ikke hørt fra styrelsen, så kan du kontakte dem på stps@stps.dk

Hvordan fungerer en ankesag?

Patienterstatningen udbetaler ikke selv erstatningen til patienterne. Vi pålægger i stedet den ansvarlige at udbetale erstatningen til patienterne. 

Den ansvarlige kan for eksempel være en region, et privathospital, en kommune eller Sundheds- og Ældreministeriet (i sager om bivirkninger ved medicin).

Men det er muligt at anke Patienterstatningens afgørelse. Det kan både patienten og den erstatningspligtige gøre. 

Det er i langt de fleste tilfælde patienten selv, der anker.

Sagen bliver derefter behandlet af Ankenævnet for Patienterstatningen og kan derfra tages videre til domstolene.

Hvorfor er patienter blevet bedt om at betale tilbage?

En ankesag kan i ankenævnet falde ud til fordel for patienten. Men ankesagen kan også gå den anden vej, så det bliver afgjort, at der ikke slet ikke er sket en patientskade, og derfor skulle der ikke være udbetalt erstatning.

Højesteret har i de to konkrete sager vurderet, at man ikke kunne kræve, at patienterne skulle betale erstatning tilbage, selvom der ikke var sket en patientskade. 

Højesteret begrunder afgørelserne med, at regionen ikke selv havde anket sagen, og at regionen ikke havde taget forbehold for at kræve erstatningen tilbagebetalt.