Fællesrapport fra Patientombuddet og Patientforsikringen

Identificerede svigt i patientbehandlingen - Oversete diagnoser og forsinket diagnostik

01-01-2013

Jørgen Hansen, overlæge, Patientombuddet
Martin Bommersholdt, oversygeplejeske, Patientombuddet
Kim Lyngby Mikkelsen, læge, medicinsk koordinator, Patientforsikringen
Lone Mortensen, statistiker, Patientforsikringen