Bivirkninger efter COVID-19 vacciner

Du kan søge om erstatning for skader efter vacciner, fx bivirkninger ved COVID-19-vaccine, hos Patienterstatningen.

Det har ingen betydning, om man har taget imod en anbefalet vaccine fra vaccineprogrammet eller en godkendt vaccine uden for vaccinationsprogrammet.

Det har heller ingen betydning, at man på forhånd er blevet informeret om risikoen for bivirkninger.

Hvad kan du få erstatning for?

Du kan være berettiget til erstatning, hvis du får alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger efter COVID-19-vaccinen, der går ud over, hvad man med rimelighed bør acceptere.

Skaderne kan både være psykiske eller fysiske.

Milde bivirkninger eller bivirkninger, som forsvinder igen, vil du typisk ikke kunne få erstatning for.

Staten betaler erstatningen

Det er den danske stat, der udbetaler en eventuel erstatning.

Erstatning

Hvis vi vurderer, at du har krav på erstatning, fastsættes beløbet ud fra skadens følger.

Det kan gives erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, svie og smerte, helbredsudgifter, forsørgertabserstatning m.m.

Hvis du får erstatning, fratrækkes et lovbestemt egetbidrag på 8.065 kr.

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 09.05.22
Anerkendt Afvist Ikke afgjort I alt
Pfizer/BioNTech 17 195 416 628
Moderna 2 49

129

180
AstraZeneca 7 151 59 217
Johnson & Johnson 1 6 3 10
Total 27

401

607 1.035

I sagerne vil vi vurdere – ligesom i øvrige sager om lægemiddelskader – om der er sammenhæng mellem de anmeldte bivirkninger og vaccinen. Hvis der er årsagssammenhæng, og skaden er sjælden og alvorlig, kan man have ret til erstatning.

Ud af alle erstatningsansøgninger er følgende fordelt på vaccinationer til børn:

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner - 12-17 år

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 09.05.22
Anerkendt Afvist Ikke afgjort I alt
Pfizer/BioNTech 1 7 12 20
Moderna 0 0 0 0
AstraZeneca 0 0 0 0
Johnson & Johnson 0 0 0 0
Total 1 7 12 20

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner - 5-11 år

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 09.05.22
Anerkendt Afvist Ikke afgjort I alt
Pfizer/BioNTech 0 0 2 2
Moderna 0 0 0 0
AstraZeneca 0 0 0 0
Johnson & Johnson 0 0 0 0
Total 0 0 2 2

Pfizer/BioNTech

De bivirkninger, som patienten eller pårørende har beskrevet efter Pfizer-BioNTech-vaccinen, er blandt andet:

 • Feber, hovedpine, muskelsmerter, kulderystelser, træthed m.m.
 • Allergisk reaktion
 • Ansigtslammelse
 • Smerter i lemmer
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Dødsfald

AstraZeneca

De bivirkninger, som patienten eller pårørende har beskrevet efter AstraZeneca-vaccinen, er blandt andet:

 • Feber, kvalme, hovedpine, muskelsmerter m.m.
 • Blodpropper eller mistanke om blodpropper
 • Hjerneblødning
 • Føleforstyrrelser og lammelser
 • Spontan abort
 • Gener ved indstikssted
 • Lungegener, vejrtrækningsbesvær
 • Svimmelhed, balanceproblemer

Moderna

De bivirkninger, som patienten eller pårørende har beskrevet efter Moderna-vaccinen, er

 • Allergisk reaktion
 • Blodpropper
 • Ledsmerter
 • Lungegener
 • Gener ved indstikssted

Johnson & Johnson

De bivirkninger, som patienten eller pårørende har beskrevet efter Johnson & Johnson-vaccinen, er:

 • Smerter i lemmer
 • Blodprop
 • Åndenød
 • Tinnitus