Sagsnummer 21-12308

Erstatning for erhvervsevnetab til en hjemmegående husmor med udearbejdende ægtefælle. Årsløn fastsat skønsmæssig svarende til timeløn for husassistenter/rengøringsassistenter uden anciennitet

01-03-2024

En 57-årig kvinde blev som følge af en behandlingsskade påført et varigt mén på 15 % i sin højre hånd. Hun havde smerter i pege- og langfingeren, ændret følesans, nedsat bevægelighed og styrke i fingrene fra langfinger til lillefinger.

Kvinden var på tidspunktet for skadens indtræden hjemmegående husmor og varetog næsten alle huslige opgaver i hjemmet til fordel for en udearbejdende ægtefælle. Kvinden oplyste, at hun forud for skaden arbejdede 2,5 til 3 timer dagligt med forskellige opgaver i hjemmet. Efter skaden havde hendes ægtefælle overtaget mange af opgaverne i hjemmet, herunder madlavning og rengøring.

Patienterstatningen vurderede, at kvindens erhvervsevnetab udgjorde 75 % som følge af behandlingsskaden.

Der blev lagt vægt på, at kvinden på grund af nedsat funktion af den dominante hånd var forhindret i at varetage de fleste af de opgaver i hjemmet, som hun tidligere havde varetaget.

Årslønnen blev fastsat skønsmæssigt til 83.000 kr. ud fra en gennemsnitlig arbejdstid på ca. 12,5 time ugentlig til en timeløn på ca. 140 kr. svarende til timelønnen for husassistenter/rengøringsassistenter uden anciennitet.

Afgørelsesdato: 14. april 2023.