Sagsnummer 20-9522

Modtager af organ anset som erstatningsberettiget for følger efter skade på organet i forbindelse med udtagelse af dette

07-02-2023

En 56-årig kvinde var tidligere blevet nyretransplanteret. Den transplanterede nyre fungerede ikke længere, og hun skulle derfor have foretaget en ny nyretransplantation.

Under operationen, hvor man fjernede nyren fra donor, kom der en termisk skade på nyrens urinleder. Efterfølgende havde kvinden problemer med afløb fra nyren og gennemgik et længere behandlingsforløb med flere operationer.

Patienterstatningen vurderede, at udtagelsen af nyren fra donor ikke var sket i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, hvilket førte til den termiske skade på urinlederen.

Selvom skaden på urinlederen skete, inden denne blev opereret ind i modtageren af organet, blev modtageren anset som erstatningsberettiget, da beskadigelsen af urinlederen førte til et forlænget sygeforløb hos hende.

Sagen blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 20. juni 2022