Sagsnummer 21-6760

Blodprop i hjertet efter Pfizer-BioNTechs COVID-19-vaccine

07-02-2023

En 44-årig mand, som gennem mange år havde røget 25-30 cigaretter dagligt, blev vaccineret med Pfizer-BioNTechs COVID-19-vaccine.

3 uger senere blev manden indlagt med en blodprop i en af hjertets kranspulsårer (højre koronararterie). Han fik lavet en ballonudvidelse og indsat en stent.

Patienterstatningen vurderede, at det på trods af den tidsmæssige sammenhæng ikke med overvejende sandsynlighed var vaccinen, der var årsag til blodproppen. Der blev lagt vægt på, at blodpropper ikke er registreret som en bivirkning til vaccinen med Pfizer-BioNTech, og at Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at det foreliggende datagrundlag ikke giver anledning til mistanke om, at vaccinen kan give blodpropper.

Derudover blev det vurderet, at blodproppen ikke var udviklet som følge af selve indstikket i armen. Der blev lagt vægt på, at blodpropsdannelse som følge af et indstik alene kan opstå lokalt i det område, hvor indstikket er givet (armen). Da mandens blodprop opstod ved hjertet skyldtes blodproppen ikke indstikket.

Der blev ved vurderingen desuden lagt vægt på, at manden havde røget i mange år, hvilket er en disponerende faktor til at udvikle blodpropper.

Manden fik derfor ikke erstatning.

Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen og anførte, at der kan opstå en mindre blodansamling i forbindelse med injektionen, men at selve injektionen ikke er kendt for at give blodpropper. Derudover blev det anført, at der ved videnskabelige undersøgelser i en række lande ikke var påvist øget risiko for blodpropper i hjertet ved vaccination med Pfizer-BioNTechs COVID-19-vaccine. Blodproppen skyldtes derfor mere sandsynligt andre forhold, herunder rygning gennem en årrække.

Afgørelsesdato: 21. november 2021