Sagsnummer 15-9441

Forsinket brystkræftscreening medførte ingen skade - ressourcemangel

10-10-2016

En kvinde blev indkaldt til brystkræftscreening i henhold til screeningsprogrammet. De første to screeninger blev foretaget henholdsvis i juni 2009 og i juli 2010.

Ved tredje screening, som blev foretaget i oktober 2012, fik man mistanke om brystkræft. Kvinden blev derfor henvist til videre undersøgelser, hvor mistanken blev bekræftet. Hun gennemgik derefter behandling for kræft.

Den fjerde screening blev foretaget i februar 2015 og viste normale forhold.

Regionen oplyste, at kvinden skulle have været indkaldt til tredje og fjerde screening tidligere, og at forsinkelserne skyldtes manglende ressourcer, både økonomisk og personalemæssigt.

Patienterstatningen lagde til grund, at den forsinkede screening skyldtes ressourcemæssige begrænsninger. Patienterstatningen vurderede dog samtidig, at kvinden alligevel ikke ville have fået erstatning, selvom de forsinkede screeninger ikke havde skyldtes ressourcemæssige begrænsninger.

Ifølge screeningsprogrammet skal brystkræftscreeninger foretages med intervaller på 2 år +/- 3 måneder. I forhold til dette interval var tredje screening foretaget én dag for sent, og fjerde screening var foretaget knap en måned for sent.

Patienterstatningen vurderede, at den ene dags forsinkelse af tredje screening ikke med overvejende sandsynlighed havde haft betydning for forløbet. Der blev lagt vægt på, at forsinkelser på op til 30 dage med hensyn til diagnosticering og behandling af brystkræft erfaringsmæssigt ikke har betydning for patientens overlevelseschancer eller behandlingen.
Derudover vurderede Patienterstatningen, at forsinkelsen af fjerde screening heller ikke med overvejende sandsynlighed havde haft betydning for forløbet, da denne screening viste normale forhold. Da kvinden dermed ikke var påført skade som følge af de forsinkede screeninger, blev sagen afvist efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

For en lignende sag se 15-7346.

Afgørelsesdato: 14. januar 2016