Sagsnummer 13-9667

Skader på grund af manglende ressourcer erstattes ikke

11-01-2016

Mangel på ressourcer, der fører til øget ventetid på fx undersøgelser, udløser ikke et erstatningsansvar

En kvinde skulle efter de kliniske retningslinjer for indkaldelse til brystkræftscreening have været inviteret inden udgangen af 2009. Screeningsprogrammet var dog forsinket på grund af sygeplejestrejken i foråret 2008, hvilket betød, at der var kvinder, der nåede at blive 52 år, inden de blev inviteret til mammografiscreening.

Kvinden fik først en tid i foråret 2010, men på det tidspunkt havde hun desværre fået konstateret brystkræft.

Der kan efter klage- og erstatningsloven ydes erstatning, hvis undersøgelse eller behandling har afveget fra, hvad en erfaren specialist ville have gjort i den givne situation. Reglen betyder også, at patienten er berettiget til erstatning i de tilfælde, hvor en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden kunne være undgået.

Loven fastsætter dog også, at der skal tages hensyn til de ”i øvrigt givne forhold”. Der skal altså tages hensyn til den konkrete undersøgelses-og behandlingssituation, herunder de faciliteter, der står til rådighed. Det betyder, at ressourcebetingede begrænsninger på sygehusene, der fx medfører ventetid på undersøgelse og behandling, ikke udløser erstatningsansvar.

I sagen havde den pågældende region anført, at forsinkelsen var opstået på grund af sygeplejestrejken i 2008 og manglende personalekapacitet. Der var altså tale om en ressourcemæssig begrænsning, der ikke medfører erstatningsansvar efter loven, hvorfor kvinden ikke var berettiget til erstatning.

Kvinden ankede sagen. Ankenævnet for Patienterstatningen var enig med Patienterstatningen og tiltrådte afgørelsen.

Afgørelsesdato: 7. maj 2015