Sagsnummer 01-2504

Behandling på grønlandsk sygehus af dansk læge

18-06-2009

En 59-årig mand, der var bosat i Grønland, blev som følge af en arbejdsskade opereret på et sygehus i Grønland af en læge ansat på Rigshospitalet. Efter operationen kunne patienten ikke bruge fingre, hånd og arm, og han havde store smerter op til halsen.

Patienten anførte i anmeldelsen, at han var klar over, at patientforsikringsloven ikke omfattede Grønland og Færøerne, men han mente, at Patienterstatningen skulle behandle sagen, da lægen, som opererede ham, normalt var ansat på Rigshospitalet.

Patienterstatningen afviste sagen med henvisning til PFL § 22, der fastslår, at loven ikke gælder for Grønland og Færøerne.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsen belyser, at behandling på Grønland og Færøerne ikke er omfattet af loven, uanset hvem der foretager behandlingen. Der henvises til § 22 i PFL.

Afgørelsesdato: 5. november 2001